Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja wieprzowiny na Ukrainie obniżyła się

Produkcja wieprzowiny na Ukrainie obniżyła się

Produkcja mięsa świeżego i schłodzonego wyniosła 171 tys.  ton, a mięsa mrożonego - 7 tys. ton i były odpowiednio o 7,1 proc. i o 13,9 proc. niższe niż w 2011 r. Import w tym czasie zwiększył się ponad dwukrotnie (o 207,7 tys. ton), natomiast jego wartość była prawie trzykrotnie wyższa niż w 2011 r. i sięgnęła 446 mln USD.

Importowana wieprzowina była niższej jakości, lecz konkurencyjna cenowo, co doprowadziła do zastąpienia rodzimych produktów. Ukraińskie mięso wysokiej jakości trafiło do eksportu, który zwiększył się w porównaniu z 2011 r. o 62 proc. do 20,2 tys. ton o wartości 92,6 mln USD.

Napływ wieprzowiny z zagranicy spowodował obniżkę cen na rynku ukraińskim, które na początku 2013 r. były o 4-5 proc. niższe niż w tym samym okresie 2012 r. Średnie ceny 1 kg żywca trzody chlewnej w 2012 r. były o 1,5-3 UAH (0,18-0,36 USD) niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Pig Progress)

Powrót do aktualności