Ceny zbóż, notowania, aktualności

Branża mięsna ucierpi z powodu wysokich cen zbóż

Branża mięsna ucierpi z powodu wysokich cen zbóż

- Branża spożywcza należy do sektorów gospodarki relatywnie odpornych na wahania koniunktury. Lata 2008-2009 pokazały, że polscy producenci wyrobów spożywczych są w stanie poradzić sobie z gorszą koniunkturą. Naszym zdaniem również 2013 r. nie przyniesie znaczącego pogorszenia rezultatów. Spowolnienie może natomiast mieć wpływ na wzrost znaczenia dyskontowego kanału dystrybucji - oceniają analitycy Millennium DM.

- Ceny zbóż mocno wzrosły w 2012 r. na skutek suszy w USA, co może zaszkodzić marżom producentów wyrobów zbożowych, jak i całej branży mięsnej. W Polsce znajduje się ona i tak pod presją, ponieważ wysokie ceny pasz już wcześniej przełożyły się na niską dostępność surowca. Perspektywa dalszych zwyżek kosztu pasz może sprawić, że 2013 r. będzie kolejnym trudnym rokiem dla zakładów mięsnych. To z kolei ma szansę przyspieszyć od dawna oczekiwaną konsolidację na polskim rynku mięsnym - dodają.

W 2012 r. eksport był czynnikiem poprawiającym rezultaty firm spożywczych. W okresie pierwszy-trzeci kwartał 2012 r. eksport artykułów rolno-spożywczych zwiększył się o 12 proc. r/r (dane GUS), co oznacza, że był najszybciej rosnącą kategorią eksportu z Polski (cały eksport wzrósł o 1.9 proc. r/r).

- Świadczy to o odporności popytu na wyroby spożywcze na gorszą koniunkturę. W tym roku kursy walutowe są dużym czynnikiem ryzyka dla powtórzenia tak dobrego rezultatu - oceniają analitycy Millennium DM.

Źródło: Portal Spożywczy za: Millennium DM

Powrót do aktualności