Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia wyeksportowała o 8 proc. więcej zbóż

Unia wyeksportowała o 8 proc. więcej zbóż

Wzrost eksportu był wygenerowany prawie w całości przez zwiększone wysyłki pszenicy do Iranu. Podczas gdy w analizowanych miesiącach w 2011 r. eksport był zbliżony do zera, w 2012 r. wyniósł 1,43 mln t. Tym samym Iran awansował na drugie miejsce wśród odbiorców pszenicy z UE-27. Co więcej, jednocześnie zwiększył się eksport do tego kraju z Australii (+0,51 mln t) i z Rosji (+0,60 mln t).

Pierwszym odbiorcą unijnej pszenicy pozostaje Algieria, która zakupiła w analizowanym okresie 2,26 mln t ziarna. Jest to jednak znacznie mniej (-14 proc.) niż w tym samym okresie w 2011 r., kiedy sprzedaż wyniosła 2,63 mln t.

Duży spadek zanotowano również w przypadku Maroka. Eksport w pięciu pierwszych miesiącach sezonu 2012/13 wyniósł 0,43 mln t wobec 0,72 mln t rok wcześniej. Miejsce unijnych dostawców zajęli eksporterzy z Ukrainy (+0,56 mln t), Kanady (+0,37 mln t) i Rosji (+0,11 mln t).

Kolejnym ważnym partnerem handlowym jest Egipt, do którego sprzedano 0,39 mln t pszenicy wobec 0,32 mln t rok wcześniej. Znacznie większe ilości w tym samym czasie sprzedały Rosja (2,00 mln t) oraz Ukraina (1,37 mln t).

MRZ prognozuje, że w całym sezonie 2012/13 unijny eksport pszenicy wyniesie 20,4 mln t. W takim przypadku dotychczasowy eksport stanowi 40 proc. prognozowanej wielkości. To mniej niż zazwyczaj w pierwszych pięciu miesiącach sezonu. Może to oznaczać, że albo prognoza eksportu MRZ jest zbyt wysoka, albo wysyłki w kolejnych miesiącach przyśpieszą.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności