Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny wieprzowiny poszły w górę

Ceny wieprzowiny poszły w górę

Najwyższy poziom średniej rocznej ceny wieprzowiny w Unii odnotowano na Malcie (198,19 EUR/100 kg), Cyprze (197,36 EUR/100 kg) oraz w Grecji (190,87 EUR/100 kg). Wśród czołowych producentów wieprzowiny we Wspólnocie najwyższą średnią roczną cenę tego gatunku mięsa zanotowano we Włoszech (186,65 EUR/100 kg, wzrost r/r o 8,3 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii (180,53 EUR/100 kg, wzrost r/r o 11,6 proc.).

Średnie roczne ceny wieprzowiny w Niemczech oraz w Hiszpanii były na zbliżonym poziomie, wynosząc odpowiednio 173,60 EUR/100 kg (wzrost o 11,6 proc.) i 173,36 EUR/100 kg (wzrost o 8,6 proc.). Również w przypadku Danii, Holandii i Francji średnie roczne ceny wieprzowiny były porównywalne, 157,10 EUR/100 kg (+13,3 proc.), 156,84 EUR/100 kg (+11,5 proc.) oraz 160,70 EUR/100 kg (+9,8 proc.).

W Polsce średnia roczna cena wieprzowiny była zbliżona do ceny z rynku niemieckiego, wynosząc 174,47 EUR/100 kg (+15,4 proc.).

Trzeba podkreślić, że w 2012 r. średnia cena wieprzowiny w UE była najwyższa w ciągu ostatniej dekady. Należy także wspomnieć, że przewyższyła ona o 5,6 proc. prognozowaną przez Komisję Europejską średnią roczną cenę wieprzowiny dla UE w 2012 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności