Ceny zbóż, notowania, aktualności

FranceAgriMer Podwyższa prognozę zapasów kukurydzy i pszenicy

FranceAgriMer Podwyższa prognozę zapasów kukurydzy i pszenicy

Korekta ta została dokonana przede wszystkim ze względu na spodziewane zmniejszenie eksportu. Obecna prognoza wywozu tego gatunku wynosi 5,8 mln ton w porównaniu do 6,15 mln ton w grudniowym raporcie i 6,3 mln ton wyeksportowanych w sezonie 2011/12.

Rewizja prognozy związana była przede wszystkim z zaostrzeniem konkurencyjności w eksporcie tego gatunku ze strony dostawców z Ameryki Południowej i Ukrainy.

Poza tym na podwyższenie prognozy zapasów kukurydzy wpłynęła też dodatnia korekta tegorocznych zbiorów we Francji (+250 tys. ton).

FranceAgriMer podniosło również przewidywane zapasy końcowe pszenicy - o 330 tys. ton do 2,29 mln ton, pozostawiając jednocześnie bez zmian prognozę unijnego eksportu tego gatunku do krajów trzecich - w wysokości 10 mln ton. Francuscy analitycy obniżyli jednak przewidywaną sprzedaż francuskiej pszenicy w ramach UE - z 7,3 mln ton do 7,1 mln ton (jest to jednocześnie o 5% mniej w porównaniu do zeszłego sezonu).

Prognoza zapasów końcowych jęczmienia została nieznacznie skorygowana w dół - o 60 tys. ton do 1,74 mln ton.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności