Ceny zbóż do czerwca 2013 r. będą rosły

Poniżej prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów ARR na posiedzeniu 9 stycznia 2013 r. wraz z cenami z listopada 2012 r. wg GUS.

 

III 2013    VI 2013    XI 2012

pszenica ogółem  (zł/t)   1010-1060   1000-1070   971

pszenica kons.     (zł/t)    1050-1100    1040-1110  1045

żyto                     (zł/t)    750-790       760-810        727

wieprzowina         (zł/kg)   5,3-5,5        5,5-5,9          5,72

wołowina              (zł/kg)   6,4-6,7        6,3-6,7          6,55

drób                    (zł/kg)   3,8-4,0        3,9-4,2          3,76

(ceny zbytu z podatkiem VAT)

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP