Ceny zbóż, notowania, aktualności

Odmienne perspektywy dla cen zbóż w Stanach Zjednoczonych i UE

Odmienne perspektywy dla cen zbóż w Stanach Zjednoczonych i UE

Jak wynika z piątkowych (4.01) notowań na głównych giełdach zbożowych w Stanach Zjednoczonych, kontrakty wygasające we wrześniu i grudniu mają wyższą cenę niż kontrakty wygasające w maju lub lipcu 2013 roku. Dotyczy to szczególnie notowań pszenicy miękkiej, czerwonej ozimej (SRW) notowanej na giełdzie w Chicago i twardej, czerwonej ozimej (HRW) notowanej na giełdzie w Kansas City. W ich przypadku kontrakty wygasające w grudniu są o 4 proc. droższe od kontraktów wygasających w maju. Na razie mniejsze wzrosty oczekiwane są w przypadku cen wysoko jakościowej pszenicy jarej DNS notowanej na giełdzie w Minneapolis - różnica pomiędzy notowaniami kontraktów grudniowego i majowego wynosi 1 proc.

Odmiennie niż gdzie indziej na świecie, produkcja pszenicy w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2012/13 była wysoka, o 13,5 proc. wyższa niż rok wcześniej (wg grudniowego raportu USDA). Z kolei coraz bardziej niepokojące są informacje dotyczącej możliwego poziomu produkcji pszenicy w tym kraju w roku 2013.

Oczekiwane większe wzrosty cen pszenicy SRW i HRW niż DNS mają swoje podłoże w różnym przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych regionach produkcji pszenicy w bieżącym sezonie. W stanach położonych w południowej części Wielkich Równin, a szczególnie w stanach Kansas i Oklahoma, panuje największa od lat susza, a stan tamtejszej pszenicy ozimej jest najgorszy w historii badań. Lepsza sytuacja pod względem uwilgotnienia gleby panuje w stanach środkowo-północnych, czyli głównym terenie produkcji pszenicy DNS. Poza tym trudno dziś formułować jeszcze jakiekolwiek prognozy dotyczące produkcji pszenicy jarej w Stanach Zjednoczonych.

Inaczej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych kształtuje się sytuacja popytowo-podażowa w Unii Europejskiej. Zbiory w sezonie 2012/13 były złe, o 4,5 proc. niższe niż rok wcześniej. Co więcej, ze względu na wyczerpujące się możliwości eksportowe pszenicy z krajów basenu Morza Czarnego, popyt na rynkach międzynarodowych na unijną pszenicę jest wysoki. Powoduje to, że zboże to jest drogie. Natomiast pierwsze prognozy na przyszły sezon mówią o możliwości znacznego zwiększenia produkcji pszenicy w UE. Według grudniowego raportu Strategie Grains produkcja pszenicy w UE-27 może wynieść 134,22 mln t, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do sezonu 2012/13. Stąd gracze rynkowi przewidują, że w połowie 2013 r. ceny mocno się obniżą. Na giełdzie w Paryżu (Matif) notowania kontraktów na pszenicę wygasających w listopadzie 2013 r. są o 9 proc. niższe niż notowania kontraktów wygasających w maju. Analogiczna różnica w przypadku kontraktów notowanych na giełdzie w Londynie (LIFFE) wynosi aż 12 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności