Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowe wymogi dotyczące dobrostanu trzody chlewnej

Nowe wymogi dotyczące dobrostanu trzody chlewnej

Według nowych przepisów loszki po pokryciu i ciężarne lochy w ciągu około 2,5 miesiąca ciąży mają być utrzymywane grupowo, a powierzchnie przypadające na jedną sztukę powinny wynosić co najmniej 1,64 m2 dla loszek i 2,25 m2 dla loch, przy czym odpowiednio 0,95 m2 i 1,3 m2 ma być stałym litym podłożem. Przepisy unijne przewidują jednak wyjątki dla gospodarstw, które utrzymują mniej niż 10 szt. loch i loszek. W takich przypadkach istnieje możliwość utrzymania pojedynczo zwierząt także pomiędzy czwartym tygodniem po pokryciu a ostatnim tygodniem przed wyproszeniem.

Przepisy regulują również parametry budowlane pomieszczeń, w których przebywają lochy (m.in. betonowego podłoża szczelinowego), oraz określają potrzebę zapewnienia przyrządów służących zajęciu uwagi i zapobieganiu agresji wśród loch. Wg Komisji Europejskiej (KE) pod koniec 2012 r. 17 z 27 krajów członkowskich w pełni wprowadziło wymagane zmiany. W pozostałych krajach ok. 70% gospodarstw zajmujących się chowem spełnia wymogi Dyrektywy. W wypadku nie wprowadzenia w życie ustaleń Dyrektywy KE może rozpocząć procedurę sankcji Wspólnoty Europejskiej przeciwko krajom członkowskim.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności