Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niekorzystne prognozy dla rosyjskiego rynku wieprzowiny

Niekorzystne prognozy dla rosyjskiego rynku wieprzowiny

Na te niekorzystne tendencje wpłyną głównie wysokie ceny pasz, które w ciągu ostatnich 4 miesięcy podrożały o połowę, a także rosnący import, który spowodował spadek cen.

Według najbardziej optymistycznego scenariusza ekspertów, który zakłada wysokie ceny rynkowe wieprzowiny i umiarkowany wzrost cen zbóż, marża netto producentów mięsa w pierwszej połowie 2013 r. wyniesie 2-10 proc. Najbardziej pesymistyczna prognoza zakłada natomiast straty ok. 4-14 proc.

Na niską marżę producenta wpłyną również wysokie odsetki od kredytów bankowych oraz deprecjacja rubla. Analitycy prognozują, że ceny hurtowe wieprzowiny w Rosji w 2013 r. mogą sięgnąć 3300 EUR/t.

Dla porównania, ceny w UE i w Chinach mogą wynieść ok. 1900 EUR/t.

Źródło: farmer.pl za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności