Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE nadal eksporterem netto wołowiny

UE nadal eksporterem netto wołowiny

Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (104,7 tys. ton), Urugwaju (44,1 tys. ton) oraz z Argentyny (43,3 tys. ton). Udział tych krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie blisko 75 proc.

W miesiącach styczeń-październik br. import wołowiny z Australii zwiększył się o prawie 17 proc. do około 17 tys. ton, natomiast poziom dostaw z USA wzrósł o ponad 2 proc. do 17,6 tys. ton. Import tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii obniżył się o 0,4 proc. do 13,6 tys. ton. Obniżyły się także dostawy tych towarów z Serbii (o 21 proc. do 505 ton), Botswany (o 52 proc. do 474 ton) oraz ze Szwajcarii (o 12 proc. do 4,1 tys. ton).

W omawianym okresie kraje Wspólnoty (UE-27) wyeksportowały łącznie około 434,6 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego(w ekwiwalencie mięsa), tj. o ponad 19 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Dostawy na główny rynek zbytu, tj. do Turcji obniżyły się o ponad 38 proc. do nieco powyżej 90 tys. ton. Znaczną część tego handlu stanowiło bydło (63 proc. udział w eksporcie).

Handel z Rosją zmniejszył się o 29 proc. do około 81 tys. ton. Spadły także unijne dostawy żywca oraz mięsa wołowego do Libanu (o 0,3 proc. do około 21 tys. ton), Chorwacji (o 9 proc. do 19,3 tys. ton), jak również do Szwajcarii (o 29 proc. do około 16 tys. ton). Obniżył się także eksport żywca oraz mięsa wołowego z Unii do Bośni i Hercegowiny (o 11 proc.do 12,1 tys. ton), Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (o 12 proc. do 9,7 tys. ton), Kosowa (o 25 proc. do 3,3 tys. ton) oraz do Albanii (o 17 proc. do 3,1 tys. ton). Mniej tych towarów trafiło także do Wybrzeża Kości Słoniowej (o 14 proc. do 12,7 tys. ton).

Pomimo odnotowania szeregu spadków w handlu Unia pozostała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności