Ceny zbóż, notowania, aktualności

COCERAL zmniejszyła szacunki tegorocznych zbiorów zbóż w UE

COCERAL zmniejszyła szacunki tegorocznych zbiorów zbóż w UE

Na podkreślenie zasługuje fakt wysokiej produkcji pszenicy we Francji - 35,77 mln ton, tj. ok. 1,8 mln ton więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Dobre wyniki odnotowały również Niemcy - 22,36 mln ton w porównaniu do 22,7 mln ton w 2011 roku.

Wzrost produkcji pszenicy miał miejsce także we Włoszech - 3,25 mln ton (2,65 mln ton rok temu) oraz we wszystkich trzech krajach bałtyckich. Litwa zebrała 2,93 mln ton pszenicy wobec 1,76 mln ton rok wcześniej, Łotwa - 1,495 mln ton (921 tys. ton w poprzednim sezonie), a Estonia - 466 tys. ton (389 tys. ton w 2011 roku).

Jednak większość unijnych krajów odnotowała wyraźnie gorsze wyniki zbiorów pszenicy. Nieurodzaj wystąpił w Wielkiej Brytanii, zajmującej trzecie miejsce w produkcji pszenicy miękkiej w UE. Zbiory wyniosły zaledwie 13,353 mln ton wobec 15,252 mln ton w rok wcześniej. Nie najlepsze zbiory odnotowano także w Polsce - 8,37 mln ton w porównaniu do 9,27 mln ton sezon wcześniej. Hiszpania zebrała 4,6 mln ton ziarna tego gatunku (5,96 mln ton w 2011 r.).

Wyraźnie mniej Unia zebrała kukurydzy. Zbiory są szacowane na 54,7 mln ton, tj. o ponad 10 mln ton mniej w porównaniu do rekordowego, ubiegłorocznego poziomu. Znacznie gorsze wyniki produkcji tego gatunku odnotowano we Włoszech (7,58 mln ton wobec 9,2 mln ton w 2011 roku) oraz w południowo-wschodniej części Wspólnoty. Węgry zebrały tylko 4,68 mln ton kukurydzy, drastyczny spadek w porównaniu do 7 mln ton sezon wcześniej. Podobnie słabe zbiory miały miejsce w Rumunii - 5,4 mln ton wobec 10,4 mln ton w 2011 r.

Natomiast w większości kraje tzw. starej Unii nie odnotowały tak ogromnych strat. Francja zebrała 15,39 mln ton kukurydzy wobec 15,9 mln ton w 2011 roku. Podobnie Niemcy odnotowały produkcję zbliżoną do ubiegłorocznego poziomu - 5,14 mln ton wobec 5,23 mln ton w 2011 r. Poza tym dobre wyniki produkcji miała Hiszpania - zbiory w wysokości 4,3 mln ton wobec 3,95 mln ton w poprzednim sezonie oraz Polska - 3,6 mln ton (według GUS ok. 4 mln ton) wobec 2,2 mln ton sezon wcześniej.

Wzrost unijnej produkcji rok do roku odnotowano dla jęczmienia - z 51,5 mln ton do 54,3 mln ton oraz żyta - z 6,95 mln ton do 8,7 mln ton.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności