Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory oleistych w UE spadły o ponad 6 proc.

Zbiory oleistych w UE spadły o ponad 6 proc.

COCERAL nieznacznie zwiększyła wrześniowe szacunki zbiorów rzepaku, natomiast zredukowała słonecznika oraz soi. Do spadku poziomu zbiorów wobec 2011 roku najbardziej przyczyniła się redukcja zbiorów słonecznika do około 6,7 mln ton wobec 8,53 mln ton rok wcześniej (-1,8 mln ton).

Średnio 21-proc. redukcja zbiorów słonecznika dotyczyła wszystkich znaczących producentów zarówno w UE15, jak i UE12, a największy spadek zbiorów z powodu suszy dotknął Hiszpanię. W państwach UE12 zbiory słonecznika spadły na skutek suszy zwłaszcza na Bałkanach (Rumunia, Bułgaria) oraz na Węgrzech.

Coceral szacuje zbiory rzepaku w UE27 na 19,48 mln ton (+2,3 proc.). Spośród państw UE najwięcej rzepaku zebrano we Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. We Francji produkcja rzepaku wzrosła z 5,36 mln ton do 5,46 mln ton. W Niemczech zbiory wzrosły z 3,9 mln ton do około 5 mln ton. W Wielkiej Brytanii zbiory spadły z 2,78 do 2,57 mln ton, natomiast w Polsce zbiory rzepaku wzrosły z 1,86 mln ton do 1,9 mln ton.

Całkowity areał oleistych w UE27 wyniósł 10,766 mln ha wobec 11,319 mln ha, a średnie plony zmniejszyły się z 2,54 t/ha do 2,5 t/ha. Zbiory soi pozostały tradycyjnie na niewielkim poziomie 0,76 mln ton wobec 1,18 mln ton przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności