Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS dobrze ocenił stan upraw rzepaku w 2012 r.

GUS dobrze ocenił stan upraw rzepaku w 2012 r.

Stan zasiewów przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono podobnie jak przed rokiem, tj. na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego (stopień '5' oznacza stan bardzo dobry, '4' - dobry, '3' - dostateczny, '2' - słaby, '1' - zły, klęskowy).

Oceny plantacji wahały się od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim, 3,6 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: lubelskim i wielkopolskim do 4,3 w województwie łódzkim.

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 85 proc. powierzchni rzepaku ozimego (w 2011r. - 80 proc.). Największy udział zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego wykonanych w optymalnym terminie agrotechnicznym zanotowano w województwach: kujawsko-pomorskim i opolskim (100 proc.), a najmniejszy w województwach: wielkopolskim (55 proc.) i podlaskim (65 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności