Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: Zbiory zbóż ogółem wyniosły blisko 28,5 mln t w 2012 r.

GUS: Zbiory zbóż ogółem wyniosły blisko 28,5 mln t w 2012 r.

Plony zbóż były większe niż poprzednio. Oszacowano je średnio na 37 dt/ha, o 7,9 proc. więcej od uzyskanych w 2011 r., a w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 więcej o 14,9 proc.

Zbiory zbóż ogółem GUS obliczyła na blisko 28,5 mln t, to o 1,8 mln t więcej od uzyskanych w 2011 r., a łączną powierzchnię zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określono na ponad 7,1 mln ha.

Z kolei jeszcze w październiku Krajowa Federacja Producentów Zbóż oceniła zbiory zdecydowanie niżej niż GUS. Federacja oszacowała wówczas zbiory zbóż podstawowych w 2012 r. na 23,5 mln t, a zbiory kukurydzy na ziarno na ok. 3,1 mln t.

- Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 34,6 dt/ha, o 5,2 proc. więcej od uzyskanych w roku ubiegłym, oraz o 10,2 proc. więcej od średniej z lat 2006-2010 - podaje GUS.

Na podstawie przeprowadzonych w bieżącym roku szacunków upraw rolnych stwierdzono, że znacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno. - Powierzchnię uprawy kukurydzy na ziarno wyszacowano na 543,8 tys. ha. W porównaniu do roku ubiegłego zanotowano wzrost o 210,5 tys. ha, aż o 63,1 proc. Przy plonach ziarna kukurydzy wyszacowanych na 73,5 dt/ha, zbiory ziarna kukurydzy wyniosły ponad 4 mln t, więcej o 1,6 mln t niż w roku 2011 - informują analitycy Urzędu.

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl

Powrót do aktualności