Ceny zbóż, notowania, aktualności

USDA zwiększa prognozę światowych zbiorów oleistych

USDA zwiększa prognozę światowych zbiorów oleistych

Globalne prognozy zbiorów soi w ciągu miesiąca zwiększono nieznacznie z 267,6 do 267,72 mln ton. Wzrost jej produkcji w Kanadzie zrekompensował stratę w Unii oraz Paragwaju. Spadek produkcji w Paragwaju odzwierciedla spadek plonów. W USA pogłębia się deficyt soi, ponieważ wzrost przerobu i spożycia o 0,6 proc. jeszcze bardziej zredukuje zapasy.

Spadek globalnych prognoz zbiorów rzepaku wynika ze spadku szacunków dla Kanady i UE27, co częściowo zrekompensowało wzrost oszacowań w Rosji. Wzrost prognoz zbiorów słonecznika w sezonie 2012/13 o 0,9 mln ton do 35,7 mln ton wynika z większych zbiorów w UE27, Rosji oraz Indiach, co częściowo zrekompensowało przewidywane wiosną 2013 roku straty w Argentynie.

Zredukowano prognozy plonów słonecznika w Argentynie na skutek niedoborów opadów w okresie siewów, co wpłynęło na kondycję roślin. USDA prognozuje wzrost obrotów handlowych roślinami oleistymi o 0,5 mln wobec prognoz listopadowych ton do 115,2 mln ton. Przewiduje się wzrost eksportu soi z Kanady oraz orzeszków ziemnych z Indii. Zapasy końcowe oleistych w bieżącym sezonie prognozowane są na 66,9 mln ton zatem o 0,3 mln ton więcej wobec założeń sprzed miesiąca, co odzwierciedla wzrost zapasów rzepaku w UE27 oraz Australii.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności