Ceny zbóż, notowania, aktualności

Najbardziej drożała wieprzowina

Najbardziej drożała wieprzowina

Porównując jednak poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w październiku br. w stosunku do września o 0,5 proc..

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 189 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 177 USD/100 kg (około 136 EUR/100 kg). W październiku br. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zniżkowała w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku (-10,0 proc.), jednakże w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca wzrosła o 8,1 proc.. W październiku br. średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 389 EUR/100 kg. Była ona zdecydowanie wyższa (o 26 proc.) w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 401 USD/100 kg (około 309 EUR/100 kg).

W ujęciu rocznym średnia cena wołowiny w Unii wzrosła o 6,1 proc., natomiast miesięcznym obniżyła się o 0,5 proc.. Na rynku światowym średnia cena wołowiny r/r zwyżkowała o 3,9 proc., natomiast m/m wzrosła o 0,9 proc..

Najniższą różnicę w cenach (w porównaniu z wieprzowiną i wołowiną) w Unii i na rynku światowym odnotowano w przypadku drobiu (25 proc.). W październiku br. średnia cena tego gatunku mięsa we Wspólnocie kształtowała się na poziomie 203 EUR/100 kg i była o 7,1 proc. wyższa od średniej ceny z października 2011 roku i jednocześnie o 0,4 proc. niższa od średniej ceny z września 2012 roku. Średnia cena drobiu na rynku światowym wynosiła w tym czasie 211 USD/100 kg (około 163 EUR/100 kg). Była ona o 7,7 proc. wyższa od średniej ceny z października 2011 roku oraz o 0,2 proc. wyższa od średniej ceny z września br.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności