Ceny zbóż, notowania, aktualności

Światowe ceny mięsa w trendzie spadkowym

Światowe ceny mięsa w trendzie spadkowym

Dla rynku mięsnego istotny był listopadowy spadek cen zbóż (o ok. 1,5 proc.) i mięsa, w tym szczególnie wieprzowiny o 2,2 proc. Indeks cen mięsa z listopada był nadal o 5 proc. wyższy od najniższego poziomu zanotowanego w lipcu tego roku.

Łącznie średnie ceny mięsa w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 były one tylko o 1 proc. niższe niż przed rokiem. Warto jednak zauważyć, że doszło do różnokierunkowych zmian w poziomie cen na poszczególnych kontynentach, jednak zmiany te wzajemnie się równoważyły.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności