Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny trzody chlewnej idą w dół

Ceny trzody chlewnej idą w dół

To kolejny już tydzień spadków. Od pierwszego tygodnia października, kiedy zanotowano najwyższą w historii cenę 6,08 zł/kg, cena żywca obniżyła się już łącznie o 53 gr. To dosyć głęboki spadek. Przeciętnie w tym okresie w latach 2006-10 (w roku 2011 ceny wyjątkowo rosły) cena spadała o 31 gr.

Podobne obniżki cen obserwowane są również na rynkach unijnych, gdzie główni producenci wieprzowiny jak Niemcy czy Holandia odnotowali w porównywalnym okresie spadki cen referencyjnych (klasa E+S) o około 10 proc. Polska cena wyrażona w euro obniżyła się w tym okresie o około 8 proc., czyli nieco mniej niż u naszych ważnych partnerów handlowych. Ceny zakupu żywca w Polsce nadal utrzymuje się na poziomie o około 15 gr/kg (wg masy poubojowej) powyżej przeciętnej ceny w UE-27.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności