Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spada eksport unijnej wieprzowiny, ale polskiej rośnie

Spada eksport unijnej wieprzowiny, ale polskiej rośnie

W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (45 proc.) oraz mrożona wieprzowina (40 proc.), których sprzedano odpowiednio o 4 proc. i 3 proc. mniej niż przed rokiem. O 41 proc. niższe niż w tym samym okresie 2011 r. były również wysyłki żywca trzody chlewnej, z uwagi na obniżenie pogłowia tych zwierząt w UE. Wzrosły natomiast znacząco (+35 proc.) dostawy świeżego mięsa oraz kiełbas i przetworów (+2 proc.). Najwięcej produktów z sektora wieprzowiny sprzedały na rynki trzecie tradycyjnie Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska, Francja i Holandia.

Wolumen wywozu z Polski zwiększył się o 19 proc. do 227,4 tys. ton, a w strukturze dominowało mięso mrożone (44 proc.) oraz słonina (18 proc.).

Głównym odbiorcą unijnej wieprzowiny w omawianym okresie br. pozostała Rosja, do której dostawy obniżyły się w ciągu roku o 9 proc. do 580 tys. ton i stanowiły jedną czwartą całkowitego wywozu. Drugim rynkiem zbytu stały się Chiny, gdzie w ciągu roku sprzedaż wzrosła o ponad połowę do 413 tys. ton. Wyższe były również dostawy na Ukrainę (+54 proc. do 124 tys. ton) i Białoruś (+18 proc. do 93 tys. ton). Hongkong zakupił natomiast o jedną trzecią mniej unijnej wieprzowiny niż przed rokiem - 280 tys. ton. Zmniejszył się również wywóz do Japonii (-1 proc. do 172 tys. ton) i Korei Płd. (-30 proc. do 107 tys. ton).

W pierwszych trzech kwartałach tego roku państwa UE zakupiły w krajach trzecich 26,5 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) - o 7 proc. mniej niż przed rokiem. W strukturze towarowej zakupów dominowały podroby i tłuszcze (63 proc.) oraz mięso mrożone (25 proc.). Największymi dostawcami były Szwajcaria (+6 proc. do 14,2 tys. ton) i Chile (-9 proc. do 5,2 tys. ton). Podczas gdy wolumen importu systematycznie obniża się od 2008 r., wartość przywozu w ciągu 9 miesięcy br. wzrosła w skali roku o 3 proc. do 47,9 mln EUR.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności