Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenica może drożeć na początku przyszłego roku

Pszenica może drożeć na początku przyszłego roku

W pierwszym kwartale 2013 r. przeciętna cena pszenicy może wynieść 910 centów za buszel, czyli będzie o 4,6 proc. większa niż kwartał wcześniej.

Oczekuje się, że wsparciem dla ceny pszenicy będą w tym okresie wysokie ceny kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Duże zapotrzebowanie na zboża paszowe, które nie będzie mogło zostać zaspokojone przez wykorzystanie kukurydzy, spowoduje presję na ceny pszenicy.

Napięta sytuacja na rynku unijnym spowoduje, że utrzyma się przewaga cen na giełdzie w Paryżu nad cenami w Chicago. Wg autorów raportu ceny muszą utrzymać się na wysokim poziomie, aby popyt na zboża dziś kierowany w kierunku krajów UE, przesunął się na pszenicę z innych regionów. Będzie to konieczne ponieważ bilans popytu i podaży w UE jest wyjątkowo napięty - relacja zapasów do zużycia na koniec sezonu może osiągnąć wartość zaledwie 5,6 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności