Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany w kontyngentach na import mrożonej wołowiny

Zmiany w kontyngentach na import mrożonej wołowiny

Kontyngent ten otwiera się na okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. Zgodnie z rozporządzeniem zostaje on podzielony na cztery podokresy (od dnia 1 lipca do dnia 30 września, od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca).

Znaczny wzrost cen wołowiny na rynku światowym oraz większa niestabilność z powodu zwiększonego popytu, pokazały, że możliwość ubiegania się o uprawnienia do przywozu jedynie raz do roku mogą powodować trudności o charakterze handlowym dla przetwórców. Brak możliwości dostosowania swoich potrzeb przywozowych do zmieniającej się sytuacji na rynku, w przypadku ubiegania się o uprawnienia do przywozu na początku okresu obowiązywania kontyngentu, mogą prowadzić do utraty zabezpieczeń ustanowionych w chwili składania wniosku.

Umożliwienie przetwórcom składania wniosków o uprawnienia do przywozu raz na kwartał, a nie raz na rok, powinno pomóc im planować przywóz w krótszej perspektywie oraz ułatwić reagowanie na szybie zmiany na światowym rynku wołowiny. Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie od 1 grudnia br.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności