Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadek cen wieprzowiny pod koniec października

Spadek cen wieprzowiny pod koniec października

W Polsce w średnia cena referencyjna wieprzowiny była nadal jedną z wyższych w UE. Wynosiła ona 194,27 EUR za 100 kg, i była o około 2,4 proc. wyższa od średniej ceny dla całej Wspólnoty. Cena w Polsce była także o 10,4 proc. wyższa od średniej ceny wieprzowiny w Danii, i jednocześnie o niecały 1 proc. wyższa od średniej ceny tego gatunku mięsa w Niemczech.

Po okresie stałego wzrostu przez sierpień, wrzesień, a także część października pod koniec minionego miesiąca, i na początku listopada średnia cena wieprzowiny w Unii zaczęła w końcu spadać (na początku listopada była o 5 proc. niższa niż na początku października). Spadki cen odnotowano na najważniejszych rynkach produkcyjnych we Wspólnocie, tj. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Danii, Holandii, we Włoszech oraz w Polsce.

W Hiszpanii po okresie wysokiego poziomu cen w okresie letnim, nastąpiła jesienna korekta. Spadek cen we Francji jest z kolei odbiciem utrzymującej się nadal niekorzystnej sytuacji na rynku wieprzowiny. W Niemczech ceny wyhamowały, ponieważ obniżył się popyt. Trzeba zaznaczyć, że tylko w Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii ceny nie podążyły za spadkowym trendem, który dotknął całą Unię.

Podsumowując przyczyny spadkowego obecnie trendu cen wieprzowiny we Wspólnocie można wymienić: znaczną podaż świń rzeźnych, mniejszy popyt na wieprzowinę oraz osłabienie handlu mięsem wieprzowym.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności