Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport zbóż z Polski będzie rósł, a wraz z nim ceny

Eksport zbóż z Polski będzie rósł, a wraz z nim ceny

"Na rynku zbóż ceny utrzymują się na wysokim poziomie, mimo dobrych zbiorów i nieco mniejszego popytu krajowego. Decydują o tym wysokie ceny światowe oraz rosnący eksport zbóż z Polski. Niedobór zbóż i wysokie ceny na południu Europy, przy zmniejszonej podaży zbóż z rejonu basenu Morza Czarnego, a także z USA będą tworzyć warunki sprzyjające eksportowi zbóż z Polski, co będzie windować w górę ceny zbóż i pasz" - napisano.

"Można przypuszczać, że utrzymująca się bardzo niska presja płacowa i niekorzystne zjawiska na rynku pracy będą głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność w ostatnich miesiącach br. Potwierdzają to zaobserwowane w październiku 2012 r. w badaniach GUS i NBP negatywne trendy nastrojów konsumenckich" - dodano.

"Przewiduje się, że z uwagi na dewastującą suszę w USA i Rosji oraz niekorzystne warunki pogodowe na południu i wschodzie Europy, światowe ceny żywności w najbliższych miesiącach pozostaną na wysokim poziomie, a ich wahliwość wzrośnie" - napisano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności