Ceny zbóż, notowania, aktualności

Najszybciej rosną ceny mięsa wieprzowego

Najszybciej rosną ceny mięsa wieprzowego

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 190 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 164 USD/100 kg (około 128 EUR/100 kg). Tym niemniej we wrześniu br. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zniżkowała zarówno w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku (-14,7 proc.), jak i w porównaniu do średniej ceny z poprzedniego miesiąca (-17,2 proc.). We wrześniu br. średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła wysoki poziom 391 EUR/100 kg.

Była ona zdecydowanie wyższa (o 27 proc.) w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 397 USD/100 kg (około 309 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena wołowiny w Unii wzrosła o 10,2 proc., natomiast miesięcznym zwiększyła się o 0,6 proc. Na rynku światowym średnia cena wołowiny r/r zwyżkowała o 2,6 proc., natomiast m/m spadła o 1,7 proc. Najniższą różnicę w cenach (w porównaniu z wieprzowiną i wołowiną) w Unii i na rynku światowym odnotowano w przypadku drobiu (24 proc.).

We wrześniu średnia cena tego gatunku mięsa we Wspólnocie kształtowała się na poziomie 204 EUR/100 kg, i była o 6,2 proc. wyższa od średniej ceny z września 2011 roku, i jednocześnie o 2,2 proc. wyższa od średniej ceny z sierpnia 2012 roku. Średnia cena drobiu na rynku światowym wynosiła w tym czasie 211 USD/100 kg (około 164 EUR/100 kg). Była ona o 7,5 proc. wyższa od średniej ceny z września 2011 roku oraz o 0,7 proc. wyższa od średniej ceny z sierpnia br.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności