Ceny zbóż, notowania, aktualności

Krajowe plony bobiku i soi nie zachwyciły

Krajowe plony bobiku i soi nie zachwyciły

Podano wstępne wyniki plonowania odmian bobiku i soi z krajowego rejestru (KR) badanych w 2012 roku w doświadczeniach prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, na tle poprzednich dwóch lat. Jak wypadły?

W krajowym rejestrze znajdują się obecnie dwie odmiany soi: Aldana i Augusta. Ta pierwsza w tym roku lepiej plonowała, bo osiągnęła 110 proc. wzorca. Z kolei wzorzec (odmiany Aldana i Augusta) w ośmiu doświadczeniach dał plon w wysokości 27,1 dt/ha. W roku 2011 ta wielkość była niższa i wynosiła wówczas - 24,6 dt/ha, ale już w roku 2010 aż - 33,4 dt/ha.

Bobik z kolei osiągnął w roku 2012 gorsze wyniki niż w 2011 r., kiedy to wzorzec wynosił 55,2 dt/ha, ale lepsze niż dwa lata wcześniej (37 dt/ha), dał bowiem plon w wysokości 45,4 dt/ha. Najlepsze wyniki produkcyjne osiągnęła odmiana Bobas (111 proc. wzorca), a także Amulet (108 proc. wzorca).

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl / mt

Powrót do aktualności