Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ zwiększył wstępne szacunki tegorocznych zbiorów zbóż

IERiGŻ zwiększył wstępne szacunki tegorocznych zbiorów zbóż

Instytut prognozuje, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/13 mogą wynieść 2,7 mln ton i być o ponad 12 proc. mniejsze niż przed rokiem.

"W 2012 r. w kraju zebrano 27,9 mln ton zbóż, tj. o 4,9 proc. więcej niż w poprzednim roku. Znacznie zmalały zbiory ozimin, ale wzrost zbiorów zbóż jarych, szczególnie kukurydzy, skompensował to z nawiązką" - napisano w biuletynie IERiGŻ.

Wcześniej, IERiGŻ wstępnie szacował zbiory na poziomie 27,3 mln ton.

"Krajowe zasoby zbóż w sezonie 2012/13 zwiększyły się o 2,5 proc. do 31,0 mln ton. Wzrosły zasoby większości zbóż, szczególnie paszowych - kukurydzy oraz owsa i mieszanek, a zmalały pszenicy i pszenżyta. Podaż całkowita zbóż zmniejszyła się tylko minimalnie do 32,6 mln ton" - napisano.

"Krajowe zużycie zmaleje o 2 proc. do 27,2 mln ton, co będzie wynikało z malejącego popytu na ziarno w sektorze produkcji zwierzęcej (16,3 wobec 16,8 mln ton w sezonie 2011/12). O niespełna 2 proc. do 2,9 mln ton wzrośnie zużycie przemysłowe. Natomiast spożycie zbóż, podobnie jak w poprzednich latach, minimalnie się zmniejszy" - dodano.

Instytut prognozuje, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/13 mogą wynieść 2,7 mln ton i być o ponad 12 proc. mniejsze niż przed rokiem.

"Taki poziom zapasów można uznać za bezpieczny" - napisano.

IERiGŻ ocenia, że do końca roku ceny zbóż na krajowym rynku będą wysokie, ale niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku.

"Po zbiorach w 2012 r. na światowych rynkach nie było sezonowego spadku cen, co wynikało z niższych zbiorów. Spadek podaży był głębszy niż przewidywana redukcja popytu. Dlatego w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu światowe ceny zbóż powinny utrzymywać wysoki poziom" - napisano.

"W pierwszych tygodniach bieżącego sezonu na krajowym rynku wystąpił niewielki, sezonowy spadek cen większości zbóż, z wyjątkiem, zbieranej później, kukurydzy. W dalszej części sezonu, pomimo przejściowych wahań, ceny zbóż w kraju mogą być wysokie, ale będą niższe niż w poprzednim sezonie. Średnie ceny pszenicy w końcu IV kwartału 2012 r. mogą wynieść 910-950 zł/t, żyta od 740 do 780 zł/t. Ceny kukurydzy mogą się kształtować w przedziale 780-840 zł/t" - dodano.

Instytut prognozuje, że w końcu I kwartału 2013 r. pszenica może kosztować 930-990 zł/t, a żyto 760-810 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być do 15 proc. niższe od cen pszenicy.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności