Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wahania cen na rynku zbóż

Wahania cen na rynku zbóż

Według danych zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15-21.10.2012 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 940 zł/t, o 0,9 proc. niższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 1 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 18 proc. droższe niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 691 zł/t, tj. o 1,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,3 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2011 r. żyto skupowano o 17 proc. taniej.

Średnia cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła nieznaczne (o 0,3 proc.), do 842 zł/t. Cena ta była o 1 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 14 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Po sześciotygodniowym spadku, w dniach 15-21.10.2012 r. przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 840 zł/t. Była ona o 0,7 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 6 proc. niższa niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku ziarno to było o 40 proc. droższe.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności