Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory zbóż podstawowych większe niż w zeszłym roku

Zbiory zbóż podstawowych większe niż w zeszłym roku

"Szacuje się, że zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 24,3 mln ton (w tym 8,6 mln ton pszenicy, 4,2 mln ton jęczmienia, 3,3 mln ton pszenżyta i 2,9 mln ton żyta), tj. nieznacznie (o 0,2 proc.) więcej niż w ubiegłym roku. Spadek produkcji dotyczył pszenicy (o 8 proc.) i pszenżyta (o 21 proc.). Wzrost zbiorów odnotowano natomiast w przypadku pozostałych zbóż (jęczmienia o 25 proc., żyta o 10 proc., owsa o 5 proc., mieszanek zbożowych o 16 proc.). Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno GUS szacuje na ponad 3,6 mln ton, o 52 proc. powyżej ubiegłorocznych" - napisano w kwartalnej informacji ARR.

"W związku z przewidywanym spadkiem produkcji żywca wieprzowego, który tylko częściowo zostanie zrekompensowany wzrostem produkcji drobiu, zużycie zbóż na pasze w sezonie 2012/2013 obniży się do 16,6 mln ton, tj. o 2,1 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu. Przewiduje się także zmniejszenie wykorzystania ziarna do siewu (do 1,7 mln ton). Pomimo wysokich cen zakłada się niewielki wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe (z 2,4 mln ton do 2,5 mln ton), w tym na biopaliwa. W całym sezonie 2012/2013 krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 1,4 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie i wynieść 27,2 mln ton" - dodano.

Zdaniem ARR do końca sezonu ceny zbóż będą relatywnie wysokie.

"Efektem mniejszej podaży zbóż z południowych rejonów Europy oraz z krajów WNP będzie wzrost popytu zagranicznego na zboże m.in. z Polski. W związku z tym przewiduje się, że pomimo dobrych zbiorów, również krajowe ceny zbóż do końca sezonu będą relatywnie wysokie. Z uwagi na mniejsze niż w poprzednim sezonie krajowe zbiory pszenicy, jej ceny mogą być jeszcze wyższe niż przed rokiem. Żyto prawdopodobnie będzie jednak tańsze ze względu na większe niż przed rokiem zasoby tego zboża" - napisano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności