Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dynamika unijnego eksportu wieprzowiny wciąż na plusie

Dynamika unijnego eksportu wieprzowiny wciąż na plusie

Według najnowszych danych Eurostatu w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku kraje UE-27 sprzedały poza granicę ugrupowania łącznie 2,07 mln t towarów z sektora wieprzowiny (żywych zwierząt, mięsa, podrobów i tłuszczów) wyrażonych w masie produktu. To minimalnie, bo jedynie o 1proc. więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.

Na tym, że wzrost był tak niewielki, zaważyły słabe wyniki eksportu żywych zwierząt (-39 proc. r/r), tłuszczów wieprzowych (-16 proc. r/r) i podrobów (-3 proc. r/r). W pozostałych kategoriach produktów notowano, czasami nawet dosyć duży, wzrost eksportu. To co jest szczególnie interesujące, to bardzo duży wzrost eksportu mięsa chłodzonego, czyli stosunkowo drogiego produktu. W analizowanym okresie wyniósł on 127 tys. t w porównaniu z jedynie 90 tys. t rok wcześniej (wzrost o 42 proc.). Wzrost zawdzięczamy w największym stopniu Ukrainie, która zwiększyła import tego towaru prawie sześciokrotnie do 30 tys. t. Dosyć duży wzrost był notowany również w przypadku Rosji i Białorusi.

Eksport w przypadku najważniejszej kategorii produktów, czyli mięsa mrożonego, wyniósł 832 tys. t, tj. zaledwie o 1proc. więcej niż przed rokiem. Bardzo duży wzrost zanotowano w przypadku sprzedaży do Chin, jednocześnie znacząco zmalała sprzedaż do Rosji, Korei Pd. i Hongkongu.

Wśród krajów UE, które zwiększyły skalę sprzedaży do krajów trzecich, prym wiodą Niemcy i Hiszpania, ale na kolejnym miejscu znajduje się Polska, która wyeksportowała o 35 tys. t (21 proc.) więcej towarów sektora wieprzowiny. Co interesujące, tacy znaczący eksporterzy jak Holandia, Dania, Belgia i Francja notują mniejszy wolumen sprzedaży niż przed rokiem.

Jak wynika z analizy szczegółowych danych, w miesiącach letnich dynamika eksportu była mniejsza niż na początku roku. Dla przykładu w przypadku mięsa wieprzowego chłodzonego i mrożonego w pierwszych pięciu miesiącach roku eksport był wyższy niż przed rokiem, a w kolejnych trzech niższy niż rok wcześniej.

Eksporterom unijnym sprzyja stosunkowo niski kurs euro wobec dolara amerykańskiego oraz wciąż duży popyt na rynkach niektórych krajów rozwijających się. W najbliższych miesiącach czynnikiem ograniczającym będzie z kolei oczekiwany spadek produkcji wieprzowiny w wielu krajach UE oraz spowalniający wzrost światowej gospodarki.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności