Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja zbóż w Rosji zmniejszy się o ponad 20 proc.

Produkcja zbóż w Rosji zmniejszy się o ponad 20 proc.

Tegoroczne zbiory zbóż ogółem są lepsze niż w sezonie 2010/11, kiedy to susza wywołała jeszcze większe spustoszenie w uprawach zbożowych. Wówczas rosyjska produkcja zbożowa wyniosła niewiele ponad 60 mln ton, a rząd wprowadził embargo w eksporcie ziarna zbóż i mąki trwające przez większość sezonu 2010/11.

Jednak pomimo wyższych zbiorów zbóż niż we wspomnianym sezonie 2010/11, niestety niższa będzie produkcja pszenicy - zaledwie 38 mln ton (w sezonie 2010/11 było to 41,5 mln ton). Jest to jednocześnie najniższy poziom produkcji pszenicy w Rosji od sezonu 2003/04. Niskie zbiory pszenicy spowodują znaczne zmniejszenie rosyjskiego potencjału eksportowego tego gatunku, w stosunku do poprzedniego sezonu. Według USDA, wyniesie on zaledwie 9 mln ton wobec 21,6 mln ton sezon wcześniej.

Eksport w wysokości 9 mln ton będzie możliwy dzięki zapasom początkowym - w wysokości 10,4 mln ton. Poziom zapasów rosyjskiej pszenicy obniży się jednak znacznie i na koniec sezonu 2012/13 wyniesie zaledwie 5,44 mln ton. Należy przy tym podkreślić, że kraje basenu Morza Czarnego, w tym Rosja, uzyskały pozycję kluczowych dostawców zbóż na świecie stosunkowo niedawno, a eksport w wysokości bliskiej 20 mln ton miał miejsce tylko w trzech sezonach na przestrzeni ostatnich piętnastu lat.

W 2008/09 Rosja odnotowała wywóz pszenicy w wysokości 18,4 mln ton, w kolejnym - 18,6 mln ton. Ubiegły sezon był natomiast rekordowy. Rosja wyeksportowała aż 21,6 mln ton pszenicy. W tym kontekście wywóz wynoszący ok. 9 mln ton (taki jest prognozowany w bieżącym sezonie) należy w dalszym ciągu postrzegać jako nie najgorszy wynik.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności