Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek sprzyja wysokim cenom ziarna

Rynek sprzyja wysokim cenom ziarna

Wysokie ceny ziarna utrzymują się także w kraju. Obecnie są one wyższe niż przed rokiem. Cena ziarna kukurydzy podczas zbiorów obniżyła się w porównaniu do tej podawanej jeszcze w sierpniu, ale zdaniem ekspertów - wzrośnie.

- Sytuacja na rynku światowym w bieżącym sezonie będzie bardziej napięta z uwagi na spadek zbiorów zbóż i zużycie bieżące przewyższające zbiory, co zawsze sprzyja wysokim cenom. W dalszej części sezonu sytuację nieznacznie może poprawić oczekiwane zwiększenie zbiorów kukurydzy i jęczmienia w Argentynie - podkreśla Marcin Krzemiński.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy obecnego sezonu w Polsce skupiono 2,51 mln t zbóż podstawowych, o 31 proc. więcej niż przed rokiem.

- Wyższy niż przed rokiem był skup wszystkich zbóż. W poprzednim sezonie skupiono 6,47 mln t ziarna zbóż podstawowych, tj. 26,7 proc. krajowej produkcji. Rekordowo wysoki był skup pszenicy, który wyniósł 4,99 mln ton - 53 proc. produkcji. W przypadku żyta udział skupu w produkcji wyniósł 17 proc., jęczmienia 18 proc., a kukurydzy 65 proc. - podkreśla ekspert IERiGŻ.

- Już w lipcu wywieziono z kraju ponad 120 tys. t pszenicy i ponad 20 tys. t jęczmienia. W obu przypadkach jest to więcej niż w całym I półroczu 2012 r. W maju i czerwcu wyeksportowano tylko po kilkanaście tysięcy ton ziarna. W lipcu zmniejszył się import ziarna do około 100 tys. t - głównie pszenicy i kukurydzy, podczas gdy w maju było to prawie trzykrotnie więcej - dodaje Krzemiński.

Źródło: farmer.pl / mt

Powrót do aktualności