Ceny zbóż, notowania, aktualności

Oficjalne prognozy zbiorów zbóż na Ukrainie to 45-46 mln ton. Agencje prognozują mniej

Oficjalne prognozy zbiorów zbóż na Ukrainie to 45-46 mln ton. Agencje prognozują mniej

Susza na południu i wschodzie kraju spowodowała straty w uprawach kukurydzy - w rezultacie plonowanie pogorszyło się. Oficjalne prognozy są obecnie w wysokości 21 mln ton. Tegoroczne plony szacuje się na 4,13 ton z ha wobec 5,55 ton z hektara rok wcześniej. W ubiegłym roku Ukraina zebrała 22,7 mln ton kukurydzy, co umożliwiło bardzo wysoki eksport tego gatunku.

Ministerstwo Rolnictwa ocenia tegoroczne zbiory pszenicy na Ukrainie na 15,5 mln ton (UkrAgra Consult na 14,8 mln ton). Produkcja jęczmienia szacowana jest na 6,52 mln ton (według UkrAgraConsult - 7,2 mln ton). Oznacza to spadek zbiorów w porównaniu do ubiegłorocznego rekordu. Zeszłoroczna produkcja pszenicy wyniosła bowiem 22,3 mln ton, a jęczmienia 9,1 mln ton.

Od początku bieżącego sezonu Ukraina wyeksportowała 5,99 mln ton ziarna zbóż, w tym 3,04 mln ton pszenicy, 1,54 mln ton kukurydzy oraz 1,33 mln ton jęczmienia.

Ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa i handlowcy ustalili wspólnie, że w sezonie 2012/13 eksport pszenicy z Ukrainy będzie wynosił maksymalnie 5 mln ton, więcej niż we wcześniejszych ustaleniach w wysokości 4 mln ton. Prawdopodobnie porozumienie ministerstwa z eksporterami ma na celu uniknięcie wprowadzenia limitów w postaci kwot wywozowych, które to mogłyby spotkać się z krytycznym odbiorem na rynku międzynarodowym.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności