Ceny zbóż, notowania, aktualności

Copa-Cogeca prognozuje większą produkcję zbóż niż KE

Copa-Cogeca prognozuje większą produkcję zbóż niż KE

Największe rozbieżności występują w przypadku prognoz zbiorów kukurydzy. Według Copa, unijna produkcja tego gatunku wyniesie 60,9 mln ton, podczas gdy Komisja szacuje ja na zaledwie 57,5 mln ton. Podkreślić przy tym należy, że w szacunkach ubiegłorocznych, rekordowych zbiorów kukurydzy we Wspólnocie oba ośrodki analityczne są dużo bardziej zgodne - odpowiednio 67,99 mln ton i 68,1 mln ton.

Wyżej zostały oszacowane także zbiory pszenicy miękkiej - na 126,13 mln ton (125,6 mln ton według KE), żyta - 8,9 mln ton oraz owsa - 8,2 mln ton. Niżej natomiast Copa oceniła zbiory jęczmienia - na 52,7 mln ton (54,4 mln ton według Komisji).

Największe spadki zbiorów zbóż odnotuje Rumunia - 38,4% rok do roku, Węgry - o 23,4% oraz Hiszpania - o 16,7% mniej w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem produkcji zbożowej. Te kraje najbardziej doświadczyły negatywnych skutków suszy. Wzrost zbiorów zbóż odnotują natomiast następujące kraje: Francja - o ok. 8,9% więcej niż w poprzednim sezonie oraz Niemcy i Włochy - oba kraje odnotowały ok. 5% wzrost produkcji zbożowej.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności