Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie eksport drobiu z UE

Rośnie eksport drobiu z UE

Od stycznia do lipca br. państwa członkowskie UE wyeksportowały 739,2 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu - o 2,4 proc. więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej sprzedaży dominowały produkty z kurcząt (85 proc. wolumenu sprzedaży), jednak największą dynamikę wzrostu w skali roku charakteryzował wywóz mięsa z kaczek (+37 proc.) i gęsi (+15 proc.).

Największe ilości drobiu do krajów trzecich wysłały, podobnie jak w roku ubiegłym, Francja, Holandia, Niemcy, Polska i Wielka Brytania. Zmieniła się nieco struktura geograficzna sprzedaży - zmniejszył się udział Hongkongu i innych krajów azjatyckich na korzyść państw afrykańskich (RPA, Benin, Ghana). Wysyłki do Hongkongu, Arabii Saudyjskiej i Rosji obniżyły się odpowiednio o 29 proc., 3 proc. i 4,5 proc.

Największy przyrost wywozu zanotowano do RPA, która zakupiła prawie dwukrotnie więcej unijnego drobiu niż przed rokiem. Wzrosły również wysyłki na Ukrainę (+42 proc.), do Beninu (+0,1 proc.) i Ghany (+10 proc.).

W omawianym okresie br. UE sprowadziła z krajów trzecich 466,3 tys. ton żywca, mięsa i przetworów z drobiu - o 1,3 proc. mniej niż przed rokiem, w tym najwięcej mięsa z kurcząt - 406,6 tys. ton. Brazylia utrzymała pozycję najważniejszego dostawcy, import z tego kraju zmalał jednak w ciągu roku o 6 proc. Wzrósł natomiast przywóz z Tajlandii (+ 6 proc.) i Chile (+12 proc.).

W ciągu roku zwiększyły się dostawy do UE mięsa z indyków i kaczek, niższe były natomiast zakupy mięsa i przetworów z kurcząt.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności