Ceny zbóż, notowania, aktualności

Największa od lat różnica pomiędzy ceną pszenicy, a ceną żyta

Największa od lat różnica pomiędzy ceną pszenicy, a ceną żyta

W końcówce miesiąca pszenica szybko drożała. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu września (24-30.09) zakłady zakupujące pszenicę do przerobu na cele konsumpcyjne za tonę płaciły przeciętnie 962 zł, czyli 37 zł więcej niż dwa tygodnie wcześniej. W tym samym czasie za tonę żyta płacono 698 zł, czyli 19 zł mniej niż dwa tygodnie wcześniej. W rezultacie różnica pomiędzy cenami tych dwóch gatunków zbóż wzrosła do 264 zł/t. Jest to poziom nienotowany przynajmniej od początku 2005 r.

Warto przypomnieć, że przez długi okres w miesiącach wrzesień 2011 - marzec 2012 żyto konsumpcyjne było droższe niż pszenica. W sierpniu i wrześniu, kiedy zaczęły napływać informacje wskazujące na duże zbiory i dobrą jakość żyta, sytuacja ta zmieniła się diametralnie i różnica pomiędzy cenami tych dwóch zbóż zaczęła się szybko zwiększać.

Co interesujące, wg danych MRiRW obecnie cena, którą płacą za żyto zakłady paszowe znacznie przewyższa cenę, którą płacą młyny. Różnica w ostatnim tygodniu września osiągnęła ponad 100 zł/t. To również największa różnica przynajmniej od początku 2005 r. Także w przypadku cen jęczmienia i owsa podawanych przez Ministerstwo, ceny ziarna zakupywanego na pasze są wyższe niż ziarna zakupywanego na cele konsumpcyjne.

W przypadku pszenicy utrzymuje się nadal przewaga cen ziarna konsumpcyjnego, ale w porównaniu z danymi historycznymi jest stosunkowo niewysoka. Na dzień dzisiejszy uczestnicy rynku oceniają, że w bieżącym sezonie znacznie bardziej napięta będzie sytuacja rynkowa w przypadku zbóż paszowych.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności