Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiana prognoz dla unijnego rynku wołowiny

Zmiana prognoz dla unijnego rynku wołowiny

W swoim ostatnim raporcie z września br. Komisja prognozuje, że produkcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii w 2012 roku ukształtuje się na poziomie 7 mln 661 tys. ton, tj. będzie o 4,8% mniejsza niż w 2011 roku. Prognoza z czerwca br. zakładała, że produkcja tego gatunku mięsa we Wspólnocie wyniesie 7 mln 766 tys. ton.

Spadek produkcji przyczyni się z jednej strony do utrzymania cen bydła na wysokim poziomie, z drugiej zaś wpłynie na ograniczenie ilości mięsa kierowanego na eksport. Spowolnienie gospodarcze w krajach Unii oraz wysoka stopa bezrobocia mogą sprawić, że część konsumentów skieruje swoje zainteresowanie ku tańszym gatunkom mięsa, jak drób. W 2013 roku produkcja wołowiny w UE może ponownie się obniżyć, jednakże w mniejszym tempie (na poziomie 0,5%).

Ograniczona podaż będzie dalej utrzymywać ceny tego gatunku mięsa na wysokim poziomie. W br. Wspólnota wyeksportuje około 190 tys. ton mięsa wołowego, tj. o prawie 43% mniej niż w 2011 roku. Spadkowy trend w eksporcie będzie kontynuowany w 2013 roku. W przyszłym roku handel wołowiną może się obniżyć o dalsze 7,9% do 175 tys. ton.

W czerwcu br. prognozy Komisji zakładały eksport na poziomie 204 tys. ton w 2012 roku oraz 200 tys. ton w 2013 roku. Ograniczona podaż wołowiny na rynku światowym, słaby popyt wewnętrzny oraz niekorzystny kurs walutowy sprawią, że import tego gatunku mięsa do Unii w 2012 roku obniży się o 6,6% do 268 tys. ton. W 2013 roku import może wzrosnąć o 8,2% do 290 tys. ton. W 2012 roku spożycie wołowiny ogółem w Unii obniży się o 3,3% do 7 mln 740 tys. ton, natomiast w 2013 roku prawdopodobnie będzie stabilne.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności