Ceny zbóż, notowania, aktualności

Susza w Australii – kluczowego dostawcy pszenicy

Susza w Australii – kluczowego dostawcy pszenicy

Jak do tej pory prognozy zbiorów dla Australii nie wyglądają katastrofalnie. Susza dotyka bowiem tylko część kontynentu australijskiego. Fakt ten budzi jednak niepokój analityków.

- Najbardziej dotkniętymi suszami obszarami kontynentu jest zachodnia i południowa cześć kraju. Natomiast wschód kontynentu jest praktycznie nie objęty negatywnymi skutkami suszy. Analitycy są zdania, że jeśli opady deszczu na zachodzie kraju nie zwiększą się, to grozi to dalszymi stratami. Zachodnia cześć Australii produkuje co najmniej jedną trzecią zbiorów pszenicy. Obecne prognozy zbiorów dla tego rejonu znajdują się w przedziale od 5,5 mln t do 6,9 mln t, znacząco mniej w porównaniu do rekordowych 11,73 mln t w ubiegłym sezonie. Nieco bardziej optymistyczne są prognozy ABARE - w wysokości 7,1 mln t - podaje FAMMU/FAPA.

Na początku września prognozy produkcji pszenicy w Australii były bardzo optymistyczne. USDA przewidywał zbiory w wysokości aż 26 mln t, ale zweryfikowała je w pierwszej połowie września. ABARE oceniło ją na 22,5 mln ton, a niektóre niezależne firmy analityczne były nawet skłonne do prognoz w wysokości 20 mln t.

Źródło: farmer.pl za: FAMMU/FAPA ( na podstawie Reuters)

Powrót do aktualności