Ceny zbóż, notowania, aktualności

KE: Spadkowy trend w produkcji mięsa w Unii utrzyma się w 2013 r.

KE: Spadkowy trend w produkcji mięsa w Unii utrzyma się w 2013 r.

W 2012 oraz 2013 roku zarówno na rynku globalnym, jak i europejskim przewidywane są mniejsze dostawy mięsa. Kryzys ekonomiczny w UE oraz rekordowe wskaźniki bezrobocia powodują, że konsumenci wybierają tańszą żywność, w tym tańsze mięso. Dodatkowym problemem, który wpływa na sektor, są rosnące koszty paszy spowodowane suszą w wielu regionach świata, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.

Mimo tych czynników, KE szacuje, że całkowita produkcja mięsa w 2012 roku zmniejszy się w niewielkim stopniu , bo o 0,6 proc. Znaczny spadek będzie widoczny natomiast w sektorze wołowiny (- 4,8 proc.).

Produkcja wieprzowiny w tym roku spadnie nieznacznie (-0,4 proc.), a zniżkowy trend produkcji widoczny jest także w przypadku mięsa owczego i baraniny (-1,6 proc.).

Jedynie w przypadku mięsa drobiowego odnotowane będą wzrosty (+ 1,9 proc.) w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost kosztów paszy odbije się na produkcji mięsa w 2013 roku. KE szacuje, że tendencja spadkowa się utrzyma, a całkowita produkcja zmniejszy się o 1,3 proc.

Największy spadek obserwowany będzie w przypadku mięsa wieprzowego, aż o 3,2 proc. jako wynik wzrostu kosztów pasz, jak również ze względu na nowe przepisy dobrostanu, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku.

O 1,5 proc. zmniejszy się produkcja mięsa owczego, a o 0,5 proc. wołowiny.

Dalszy wzrost produkcji obserwowany będzie jedynie w przypadku mięsa drobiowego. KE szacuje, że w 2013 produkcja ta zwiększy się o 1,6 proc.

Mniejsze światowe dostawy mięsa w 2012 roku, wraz z mniejszym zapotrzebowaniem na mięso w UE oraz słabszym euro będą skutkowały spadkiem importu mięsa do UE o 4,8 proc w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również eksport mięsa z UE spadnie - według szacunków KE - o 1,3 proc.

Wzrost importu mięsa ma nastąpić w 2013 roku (+1,1 proc.), natomiast znacznie zmniejszy się eksport - aż o 8,8 proc. - przewiduje KE.

Całkowita konsumpcja mięsa w UE spadnie o 0,6 proc. zarówno w 2012 jak i w 2013 roku.

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl

Powrót do aktualności