Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce były zbliżone do ubiegłorocznych

Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce były zbliżone do ubiegłorocznych

Utrzymanie takiego poziomu produkcji, przy mniejszej powierzchni upraw (patrz niżej), było możliwe dzięki poprawie plonowania. Według GUS, przeciętne plony wyniosły 26,1 dt/ha wobec 22,4 dt/ha w 2011 roku (wzrost o ponad 15 proc.).

Powierzchnia upraw rzepaku i rzepaku ozimego i jarego wyniosła łącznie ponad 0,7 mln ha i była mniejsza o ok. 13 proc. od ubiegłorocznej. Areał upraw ozimych zmniejszył się w porównaniu do ubiegłorocznego o 18 proc., zwiększyła się natomiast powierzchnia upraw jarych o ponad 60 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności