Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: Mniejsza powierzchnia uprawy zbóż

GUS: Mniejsza powierzchnia uprawy zbóż

Plony zbóż w sumie oszacowano na 36,5 dt/ha i wbrew pozorom były one wyższe niż w roku ubiegłym o 6,4 proc. Natomiast zbiory zbóż szacuje się na niespełna 28,1 mln t.

GUS ocenił, że pod zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi przeznaczyliśmy w tym roku areał niespełna 7,1 mln ha, - o 4,2 proc. mniej od zasiewów ubiegłorocznych w tym:

- pszenicy na niespełna 2,1 mln ha,

- żyta na ponad 1 mln ha,

- jęczmienia na około 1,2 mln ha,

- owsa na ponad 0,5 mln ha,

- pszenżyta na blisko 1,0 mln ha,

- mieszanek zbożowych na około 1,3 mln ha.

 

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 12,4 mln t, w tym:

- pszenicy na 5916,6 tys. t, tj. o 28,5 proc. mniej niż w roku ubiegłym,

- żyta na 2866,9 tys. t, tj. o 10,2 proc. więcej niż w roku ubiegłym,

- jęczmienia na 585,6 tys. t, tj. o 32,1 proc. mniej niż w roku ubiegłym,

- pszenżyta na 2798,1 tys. t, tj. o 28,7 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych,

- mieszanek zbożowych na 274,0 tys. t, tj. o 5,5 proc. więcej niż w 2011 r.

 

Zbiory zbóż podstawowych jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 11871,1 tys. t, w tym:

- pszenicy na 2642,2 tys. t, tj. o 147,6 proc. więcej niż w roku ubiegłym,

- jęczmienia na 3584,3 tys. t, tj. o 45,5 proc. więcej niż zbiory ubiegłoroczne,

- owsa na 1456,7 tys. t, tj. o 5,4 proc. więcej niż w roku ubiegłym,

- pszenżyta na 538,2 tys. t, tj. o 73,4 proc. więcej,

- mieszanek zbożowych na 3649,6 tys. t, tj. o 17,2 proc. więcej niż w 2011 r.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności