Ceny zbóż, notowania, aktualności

Trwa likwidacja krajowego pogłowia trzody chlewnej

Trwa likwidacja krajowego pogłowia trzody chlewnej

Jak podał w dniu 18.09.2012 r. GUS pogłowie według stanu na ostatni dzień lipca wynosiło 11,58 mln szt. Wprawdzie było ono minimalnie wyższe niż w marcu br., kiedy wynosiło 11,48 mln szt., jednakże można powiedzieć, że tendencja spadkowa pogłowia pogłębia się. O ile w marcu spadek na przestrzeni roku wynosił 12,4 proc., to w lipcu już 14,3 proc.

Znacznemu przyśpieszeniu uległo także tempo spadku trzody chlewnej na ubój o masie powyżej 50 kg. O ile w marcu spadek w skali roku wynosił niespełna 6 proc., to w lipcu już prawie 15 proc. Ta niska podaż krajowych tuczników już od kilku tygodni znajduje odbicie w rekordowo wysokich cenach jakie płacą zakłady mięsne za żywiec. Wg GUS w lipcu liczba takich zwierząt wynosiła tylko 3,93 mln szt., tj. prawie o 1 proc. mniej niż marcu, podczas gdy zazwyczaj liczba tuczników w lipcu jest większa niż w marcu (od 1999 r. tylko w dwóch latach wystąpiła podobna sytuacja). Pokazuje to jak silna jest tendencja spadkowa w pogłowiu. Dane te pozwalają oczekiwać, że w następnych miesiącach będzie utrzymywać się duża nadwyżka ceny tuczników w Polsce nad średnią ceną unijną.

Dalszy spadek liczby loch prośnych o 4 proc. w skali roku i 5 proc. w stosunku do marca, pozwala oczekiwać, że pogłowie trzody chlewnej będzie nadal się obniżać. Tym bardziej, że osłabł nieco w ostatnich miesiącach wpływ dużego importu warchlaków i prosiąt na krajowe pogłowie. Na dzień dzisiejszy prognozujemy, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego w cenach zbóż paszowych i tuczników, badanie pogłowia wg stanu na ostatni dzień listopada br. wykaże liczbę świń na poziomie pomiędzy 11,3 i 11,8 mln szt., tj. o 10 do 13 proc. niższą niż rok wcześniej.

Trudno jeszcze dziś mówić o prognozie na dłuższy okres, gdyż wciąż nie wiadomo jaki będzie tegoroczny poziom zbiorów zbóż na półkuli północnej, a kurs naszej waluty w ostatnich miesiącach był wyjątkowo zmienny. Korzystając z dzisiejszych prognoz dotyczących cen zbóż, trzody chlewnej i kursów walutowych, sądzimy jednak, że najprawdopodobniej pogłowie świń w lipcu 2013 r. będzie podobne do tegorocznego (+/- 2 proc.). Prawdopodobieństwo to oceniamy dziś na 45 proc. Oprócz tego uważamy, że większa jest możliwość dalszego spadku pogłowia, niż jego wzrostu. Prawdopodobieństwo spadku pogłowia o co najmniej 2 proc. oceniamy na 35 proc., zaś wzrostu o co najmniej 2 proc. na 20 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności