Ruszyła mała promocja systemu jakości wołowiny QMP

Aby uzyskać środki na przeprowadzenie działań informacyjnych lub promocyjnych żywności o uznanej wysokiej jakości należy złożyć do Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. – Aplikacje do Agencji Rynku Rolnego o środki na promocję wołowiny QMP firmy mogą składać kilka razy w roku, w ramach działania 133 – informuje Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. – Procedura nie jest skomplikowana. Po uruchomieniu tego mechanizmu, spodziewamy się znaczącego wzrostu uczestników systemu QMP – dodaje.

Promocja wołowiny QMP to sposób na zwiększenie popytu i zainteresowania konsumentów tym mięsem. O wsparcie z działania 133 wnioskować mogą grupy zakładów mięsnych (przynajmniej dwa) uczestniczących w systemie QMP, a środki z tego działania mogą być przeznaczone na refundację 70 proc. kosztów kwalifikowanych promocji wołowiny. Natomiast z działania 132 mogą być refundowane rolnikom koszty certyfikacji produkcji żywca wołowego w systemie jakości QMP.

– Grupy zakładów, wykorzystując środki na promocję, realizując kampanię informacyjną i podejmując działania w kanałach dystrybucji, sieciach handlowych i miejscach sprzedaży będą miały szansę sprzedawać więcej i po lepszych cenach oraz płacić premie rolnikom za certyfikowany żywiec – mówi Jerzy Wierzbicki. – Będą też potrzebować więcej żywca i zachęcać rolników do certyfikowania i zwiększania produkcji, wypłacając im premie. Zatem narzędzia wsparcia finansowego z PROW 2007-2013 działają w obu kierunkach – zaznacza.

Unia Europejska od kilku lat, doceniając znaczenie sektora produkującego żywność wysokiej jakości, a także biorąc pod uwagę koszty z tym związane, wspiera – za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego – grupy producentów żywności m.in. w działalności informacyjnej i promocyjnej. Na promocję dla grup producentów produkujących żywność tradycyjną, regionalną lub ekologiczną Unia Europejska przeznaczyła 10 mln euro.

Źródło: Portal Spożywczy