Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rosja wyprodukuje mniej wieprzowiny niż się spodziewano?

Rosja wyprodukuje mniej wieprzowiny niż się spodziewano?

Produkcja będzie jednak nadal o 2,2 proc. wyższa niż w roku ubiegłym. W 2013 r. Amerykanie przewidują dalszy wzrost produkcji rosyjskiej wieprzowiny o 2,7 proc. do 2,1 mln ton, czemu będzie sprzyjała przebudowa starych i budowa nowych chlewni.

Hodowla trzody chlewnej w Rosji stabilizuje się dzięki wsparciu państwa i zwiększonym inwestycjom. Produkcja przemysłowa na początku br. wzrosła o 9,6 proc., wydajność zwiększyła się o 5,9 proc., a plenność loch wzrosła o 7,8 proc. Niższy poziom produkcji zanotują jednak gospodarstwa indywidualne z uwagi na epidemię afrykańskiego pomoru świń.

Według rosyjskich służb statystycznych Rosstat, spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca wzrosło w Rosji z 21 kg w 2011 r. do 21,4 kg w 2012 r., a w 2013 r. zwiększy się do 22,1 kg. USDA prognozuje, że tegoroczny import wieprzowiny do Rosji będzie o 5,5 proc. wyższy i wyniesie 975 tys. ton. Zwiększą się zwłaszcza dostawy z Białorusi, która korzysta z bezcłowego dostępu do rynku rosyjskiego, jako członek Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan.

Rosyjski przywóz żywca trzody chlewnej w pierwszej połowie 2012 r. wyniósł 180 tys. szt. i był o połowę niższy niż przed rokiem. Importerzy opóźniali zakupy w oczekiwaniu na niższe - 5 proc. cła importowe w drugim półroczu br., wynikające z przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Najwięcej świń do Rosji dostarczą prawdopodobnie w tym roku Estonia, Dania, Litwa i Niemcy.

Rosyjski związek producentów wieprzowiny spodziewa się znacznego wzrostu przywozu żywca, nawet do ok. 1 mln szt., z uwagi na straty w krajowym pogłowiu wywołane epidemią afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie USDA/FAS)

Powrót do aktualności