Ceny zbóż, notowania, aktualności

IGC obniżyła prognozę zbiorów zbóż na świecie

IGC obniżyła prognozę zbiorów zbóż na świecie

Skorygowanie w dół prognoz zbiorów o 58 mln t wynika przede wszystkim ze spadku przewidywanego poziomu zbiorów kukurydzy, głównie w USA. Na początku lipca analitycy Rady spodziewali się zbiorów tego zboża w sezonie 2012/2013 na poziomie 917 mln ton, wobec 870 mln t w sezonie ubiegłym. Po doniesieniach o największej od 1956 roku suszy w USA, prognozy tegorocznych zbiorów w tym kraju zostały obniżone w ciągu niespełna miesiąca z 350 mln t do 314 mln ton.

Analizując globalny bilans zbóż warto dodać, że w ostatnim miesiącu obniżono również oczekiwany poziom popytu. Rada spodziewa się, że całkowite zapotrzebowanie na zboża wyniesie 1 839 mln t, podczas gdy miesiąc wcześniej było ono szacowane na 1876 mln ton. W rezultacie przewiduje się, że w sezonie 2012/2013 zapasy zbóż na świecie spadną nie o 6 mln t, jak prognozowano przed miesiącem, a o 29 mln ton. Oznacza to, zacieśnianie się globalnego bilansu popytu i podaży, co działa w kierunku utrzymania się wysokich cen zbóż.

Jednakże, rynki terminowe już wcześniej zareagowały na doniesienia o niekorzystnych warunkach pogodowych w głównych regionach upraw zbóż na półkuli północnej i ostatni tydzień przyniósł nieznaczne spadki notowań cen zbóż na giełdach terminowych.

W kontekście kształtowania się cen zbóż po żniwach, również w Polsce, warto także zwrócić uwagę na oczekiwany spadek potencjału eksportowego krajów basenu Morza Czarnego. W przypadku rynku pszenicy, jeszcze na początku lipca spodziewano się, że potencjał eksportowy tego kraju wyniesie 12 mln t, co i tak oznaczało spadek o 10 mln t wobec sezonu 2011/2012. Jednakże ostatnie prognozy wskazują, że nie przekroczy on 9 mln ton. W rezultacie można oczekiwać większego zainteresowania zbożem z UE-27, m.in. ze strony krajów Afryki Północnej. Rada szacuje, że łączny eksport pszenicy ze Wspólnoty w sezonie 2012/2013 wzrośnie z 16,3 mln t w sezonie ubiegłym do 17,6 mln ton.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności