Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2013 roku spadnie produkcja wieprzowiny w UE

W 2013 roku spadnie produkcja wieprzowiny w UE

Pomimo spadku pogłowia trzody chlewnej w UE w tym roku o 1,7% (macior o 3,2%), produkcja z 2012 r. będzie zbliżona do ubiegłorocznej i wyniesie 23,1 mln ton. Spadek produkcji w przyszłym roku wynikać będzie głównie z dalszej redukcji stada loch ze względu na wejście w życie nowych przepisów z zakresu dobrostanu świń.

Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, od 1 stycznia 2013 r. w UE będzie obowiązywał zakaz utrzymywania loch i loszek prośnych w kojcach pojedynczych.

Według Komisji Europejskiej, około jedna trzecia państw członkowskich nie wprowadzi zakazu stosowania kojców pojedynczych w wymaganym terminie. W lepszej sytuacji są nowe państwa członkowskie, które wcześniej nie inwestowały w kojce pojedyncze, utrzymując lochy w systemie grupowym.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2012 r. eksport unijnej wieprzowiny na rynki krajów trzecich wyniesie 2,25 mln ton (w wadze poubojowej) i będzie o 3,5% wyższy niż przed rokiem.

Zwiększonym wysyłkom sprzyjają niski kurs euro oraz zwiększony światowy popyt na wieprzowinę, głównie w Chinach. W 2013 r. wywóz wieprzowiny z UE zostanie prawdopodobnie zmniejszony o ponad 10% do ok. 2 mln ton, w ślad za obniżeniem produkcji. Import pozostanie marginalny i obniży się zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r. do ok. 13-14 tys. ton rocznie. Spożycie wieprzowiny spadnie nieznacznie o 0,4% w tym roku i o 1% w przyszłym. Pomimo wysokich kosztów pasz (szczególnie produktów sojowych), marża producenta wieprzowiny jest stabilna i przewyższa średnią z ostatnich pięciu lat.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności