Ceny zbóż, notowania, aktualności

Bilans zbóż w Unii pozostaje napięty, co sprzyja wysokim cenom

Bilans zbóż w Unii pozostaje napięty, co sprzyja wysokim cenom

Zdaniem analityków, ceny zbóż po żniwach będą zaleć od sytuacji na rynku globalnym oraz od nastrojów na rynkach terminowych.

Niemniej jednak, w lipcowym raporcie oczekiwana wielkość eksportu pszenicy została podniesiona do 15,2 mln t, wobec kwietniowej prognozy 13,5 mln ton. W rezultacie spodziewany poziom zapasów na koniec czerwca 2013 r. został w ciągu miesiąca obniżony z 10,4 mln t do 8,1 mln ton.

W najnowszym raporcie Strategie Grains obniżone zostały również prognozy tegorocznej produkcji jęczmienia w UE-27, z 53,2 mln t prognozowanych w czerwcu do 52,5 mln t, przy jednoczesny zmniejszaniu przewidywanego popytu o 800 tys. t do 51,1 mln ton. Należy zauważyć, że nadal Tallage prognozuje wyższe o 900 tys. t zbiory tego zboża w porównaniu z poprzednim sezonem, przy spadku popytu o 200 tys. ton. Niemniej jednak, w wyniku oczekiwanego wzrostu eksportu w skali roku z 2,9 mln t w sezonie 2011/2012 do 3,2 mln t, przy spodziewanym odgraniczeniu importu o 200 tys. t do 300 tys. t, oczekiwany jest spadek zapasów na koniec sezonu 2012/2013 do 4,6 mln t z 6,1 mln t na początku lipca 2012 roku. Warto dodać, że na początku sezonu 2011/2012 zapasy tego surowca we Wspólnocie szacowano na 8,2 mln ton.

W przypadku kukurydzy w bieżącym miesiącu Tallage skorygowało w dół przewidywaną wielkość tegorocznych zbiorów o 900 tys. t do 65,1 mln t, wobec 66,2 mln t zebranych w sezonie ubiegłym. Jednocześnie, nadal prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na kukurydzę z 69,5 mln t w sezonie 2011/2012 do 72,7 mln ton (sezon na rynku kukurydzy trwa od 1 października do 31 września kolejnego roku). Niemniej jednak wysoki poziom importu, oczekiwany na poziomie 9,6 mln t (6,7 mln t w sezonie 2011/2012), ograniczy spadek zapasów na koniec sezonu 2012/2013 do zaledwie o 300 tys. t i szacuje się, że wyniosą one 5,3 mln ton.

Podsumowując, lipcowe prognozy Tallage wskazują na dalsze zacieśnianie się bilansu popytu i podaży zbóż w UE-27, co sprzyja utrzymaniu się wysokich cen. Jednakże, poziom cen zbóż po żniwach będzie zależał od sytuacji na rynku globalnym, na który duży wpływ będzie mieć sytuacja w USA i Basenie Morza Czarnego, jak również nastroje na rynkach terminowych.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności