Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Niższe ceny zbóż, wołowiny i drobiu

ARR: Niższe ceny zbóż, wołowiny i drobiu

W pierwszym tygodniu lipca 2012 r. na rynku krajowym potaniała pszenica, żyto i kukurydza, a podrożał jęczmień paszowy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 02-08.07.2012 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 913 zł/t, tj. o 1,6 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 3 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej oraz o 7 proc. tańsze niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie uzyskiwano 837 zł/t, tj. o 2,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku za żyto uzyskiwano o 7 proc. więcej.

Cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 6,7 proc., do 861 zł/t. Była ona o 2 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 17 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy obniżyła się do 872 zł/t, tj. o 1 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było również o 2 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 11 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 02-08.07.2012 r. krajowa cena skupu żywca wieprzowego wynosiła przeciętnie 5,59 zł/kg, tj. o 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie była ona o 17 proc. wyższa od płaconej w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

W pierwszym tygodniu lipca tego roku za żywiec wołowy uzyskiwano średnio 6,36 zł/kg, tj. o 0,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 16 proc. więcej niż przed rokiem.

W dniach 02-08.07.2012 r. średnia krajowa cena skupu kurcząt brojlerów wynosiła 4,00 zł/kg, tj. o 0,4 proc. mniej niż tydzień wcześniej, o 2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 14 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Cena skupu indyków wzrosła do 5,31 zł/kg i była o 1,5 proc. wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie za indyki zakłady drobiarskie płaciły na poziome zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej, ale o 12 proc. niższym niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP / ARR

Powrót do aktualności