Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory pszenicy jednak będą niższe

Zbiory pszenicy jednak będą niższe

Według najnowszych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej zbiory pszenicy w sezonie 2012/2013 spadną do 665 mln t, wobec 695 mln t szacowanych w sezonie 2011/2012. Warto zauważyć, że jeszcze pod koniec kwietna br. eksperci Rady oczekiwali, że globalna produkcja tego zboża osiągnie 676 mln ton.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku kukurydzy, gdzie w bieżącym sezonie 2012/2013 prognozuje się na świecie wzrost produkcji do 917 mln t (w kwietniu oczekiwano 17 mln t mniej), wobec 868 mln t w sezonie poprzednim.

Jednocześnie, z miesiąca na miesiąc, podnoszone są prognozy popytu na zboża. Na koniec kwietnia Międzynarodowa Rada Zbożowa oczekiwała, że globalne zapotrzebowanie na zboża wyniesie 1 865 mln t (z czego 680 mln t stanowić miała pszenica, a 893 mln t kukurydza). Jednakże obecnie przewiduje się, że w sezonie 2012/2013 świat będzie potrzebował 1876 mln t zbóż, co oznacza wzrost o 32 mln t w skali roku.

Podsumowując, z prognoz Rady wynika, że w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. na świecie popyt na zboża wzrośnie o 32 mln t, a produkcja o 26 mln ton do 1 868 mln ton. Jednocześnie, globalne zapasy na początku sezonu oszacowane zostały na 369 mln t, czyli na poziomie o 1 mln t niższym niż na początku sezonu 2011/2012. Łącznie z zapasami podaż zbóż w sezonie 2012/2013 oczekiwana jest na 2 237 mln t.

Warto dodać, że realizacja tych prognoz oznacza, że w kolejny sezon 2013/2014 świat wszedłby z zapasami o 9 mln t niższymi.

Innym czynnikiem, który dużo mówi o światowym bilansie popytu i podaży jest poziom zapasów zbóż w krajach należących do czołowych eksporterów. Z prognoz i danych zawartych w lipcowym raporcie Rady wynika, że o ile po raz pierwszy od czterech lat jest szansa, że zostanie wyhamowany spadek zapasów zbóż w tych krajach, to sytuacja na rynku pszenicy i kukurydzy pozostaje zróżnicowana.

W przypadku pszenicy oczkuje się, że zapasy spadną do najniższego poziomu od pięciu lat, czyli 58,3 mln ton. Oznacza to, że bilans jest bardzo napięty i niższe od obecnie przewidywanych zbiory tego zboża w krajach należących do czołowych jego eksporterów (Argentyna, Australia, Kanada, UE, Kazachstan, Rosja, Ukraina i USA) będą działały w kierunku wzrostów cen.

Znacznie bardziej optymistycznie wygląda sytuacja na rynku kukurydzy, gdzie oczekuje się odbudowania po dwóch latach łącznych zapasów tego zboża u głównych eksporterów (Argentyna, Brazylia, Ukraina i USA) do poziomu 46,5 mln ton wobec 38,5 mln t w sezonie 2011/2012. Niemniej jednak jeszcze miesiąc temu Rada przewidywała, że zapasy te mogą wzrosnąć do 53,1 mln ton. Korekta prognoz wynika z przeszacowania zapasów w USA i Brazylii.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności