Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wiceminister Butra: w tym roku zbiory zbóż na poziomie 25 mln ton

Wiceminister Butra: w tym roku zbiory zbóż na poziomie 25 mln ton

"Ocenia się, że zbiory będą o ok. 1 mln ton niższe niż w ubiegłym roku" - dodał. Jednak - jak mówił Butra - zboża wystarczy, bo są zapasy ziarna.

Większość ziarna (ok. 60 proc.) przeznaczane jest pasze dla zwierząt, konsumpcja stanowi ok. 18 proc., resztę zużywa się do wysiewu i na cele przemysłowe.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sezonie 2012/13 prognozowany jest dalszy, niewielki spadek krajowego popytu na zboża. Złoży się na to przede wszystkim spadek zużycia paszowego oraz przerobu przemysłowego. Wielkość zużycia prognozowana jest na 26,8 mln ton wobec 27,4 mln ton w sezonie 2011/12. Zapasy ziarna oceniane są na 2,9 mln ton.

W tym sezonie, tak jak w poprzednich, ziarno będzie przedmiotem handlu zagranicznego, sprowadzana będzie m.in. pszenica dobrej jakości z Węgier lub Słowacji. Natomiast jak zwykle z zachodniej Polski wywożone będzie zboże do Niemiec - zaznaczył wiceminister. Jednak w ocenie analityków, w tym sezonie przewiduje się dalsze ograniczenie polskiego eksportu zbóż, natomiast import do Polski się zwiększy.

Według wiceministra pszenica konsumpcyjna w końcu września powinna kosztować ok. 950 zł za tonę, mniej więcej tyle co obecnie.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności