Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pozytywne informacje z plantacji nasiennych

Pozytywne informacje z plantacji nasiennych

Opublikowano najnowsze dane odnośnie plantacji nasiennych przyjętych do oceny polowej według gatunków i odmian. Na ich podstawie można stwierdzić, że plantacji nasiennych z których zebrany będzie materiał siewny, jest wbrew obawom, nawet więcej niż w roku ubiegłym.

- Na podstawie danych odnośnie powierzchni przyjętych do oceny plantacji, a więc liczby hektarów, możemy wnioskować jakie będzie zaopatrzenie w materiał siewny kwalifikowany i elitarny. Nie są to ostateczne wyniki laboratoryjne, bo one w pełni pokazują obraz zaopatrzenia. Ale już na tym etapie, oczywiście po uwzględnieniu plonów, można wstępnie ocenić, wielkość produkcji. Zgodnie z informacjami spływającymi na bieżąco od naszych członków plony powinny być na dobrym poziomie - informuje portal farmer.pl Maja Karpiel - sekretarz generalny Polskiej Izby Nasiennej.

Niżej zamieszczamy ostateczne dane o plantacjach nasiennych podlegających kwalifikacji z 25 czerwca 2012 r. i dla porównania podajemy też ocenę polową z roku 2011. Wynika z nich, że ostatecznie plantacje zgłoszone do oceny polowej to:

- pszenica ozima- 26015 ha (liczba plantacji 1517), (2011 r. - 1653 plantacji, pow. 25 720 ha). Największe powierzchnie zajmują następujące odmiany: Bamberka (1929 ha), Banderola (1227 ha), Bogatka (1257 ha), Julius (1212 ha), Legenda (1364 ha), Muszelka (1198 ha).

- jęczmień ozimy - 3700 ha (280 plantacji), (2011 r. - 306 plantacji, pow. 3 835 ha).Największy areał produkcji dotyczy takich odmian jak: KWS Meridian - 281 ha, Lomerit - 221 ha, Malwinta - 531 ha, Souleyka - 251 ha, Wintmalt - 563 ha, Winmalt - 400 ha.

- pszenżyto ozime - 11668 ha (889 plantacji), (2011 r. - 862 plantacji, pow. 10 373 ha), w tym najwięcej: Borwo - 1023 ha, Fredro - 1371 ha, Grenado - 1082 ha, Leontino - 1170 ha.

- żyto ozime - 6817 ha (414 plantacji), (2011 r. - 282 plantacji, pow. 4 407 ha), z tego najwięcej: Brasetto - 670 ha, Dańkowskie Amber - 788, Dańkowskie Diament - 1705, Dańkowskie Złote - 576 ha, Pallazzo - 603 ha.

Porównując rok 2012 do ubiegłego, można zauważyć, że nie ma znaczących zmian w wielkości areału produkcji poszczególnych gatunków, a nawet w większości przypadków powierzchnia plantacji przyjętych do oceny jest większa niż w roku 2011. Jedynie w wypadku pszenicy ten areał jest mniejszy.

Natomiast biorąc pod uwagę dane zebrane przez PIORiN 8 maja, widać, że zgłoszono wówczas do oceny jeszcze więcej plantacji niż tych opublikowanych ostatecznie 25 czerwca. Wtedy te dane wyglądały następująco niestety część z nich w ostatecznym rozrachunku została zdyskwalifikowana:

- żyto - 384 plantacji, pow. 6 124 ha,

- pszenżyto - 901 plantacji, pow. 12 102 ha,

- pszenica - 1706 plantacji, pow. 28 488 ha,

- jęczmień - 335 plantacji, pow. 4 518 ha.

Poniżej zamieszczamy tabele z roku 2012 i 2011 przygotowanej przez PIORiN. Można w nich dokładnie sprawdzić ile plantacji nasiennych przyjęto do oceny polowej w poszczególnych gatunkach i odmianach.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności